Sydvästra kretsen

                                                       inbjuder till närtävlingen

                                                            Lilla 5-dagars

 

 

Lilla 5-dagars är en närtävling som arrangeras gemensamt av Malmö OK, Lunds OK,

OK Silva, OK Kontinent och Ystads OK under fem vardagskvällar i början av juni. Även orienterare från andra klubbar är välkomna att delta. Valfri start mellan klockan 17.30 och 19.00. Anmälan sker vid starten. Avgift 40 kronor för vuxna och 30 kr för ungdomar (-16).

 

Etapper 2006

Datum      Arrangör                   Samling                     Kontaktperson        Telefon

To   1/6     OK Silva                                                         Fredrik Salomonsson 046 2894512

Ti    6/6     OK Kontinent                                                 Benny Aspegren       0410 42885

To   8/6     Malmö OK                  Bokskogen                Håkan Nilsson           040 442180

Ti  13/6     Ystads OK                  Sandskogen              Sven-Erik Persson    0411 62126

To 15/6     Lunds OK                   Dalbybadet                Christer Ljungquist    046 143989

 

Samlingsplatser kommer att anges på klubbarnas hemsidor.

 

Regler

Start och mål vid samma ställe.

Vid varje arrangemang finns 20 kontroller utsatta i terrängen.

Fem kontroller närmast start/mål är nybörjaranpassade.

Det gäller att inom 60 minuter besöka så många kontroller som möjligt. Kontrollerna får tas i valfri ordning. SportIdent stämplingssystem används. Kontrollerna är förtryckta på kartan. Banlängden är beräknad så att de bästa löparna skall kunna hinna ta alla 20 kontrollerna inom 60 minuter.

 

Poängberäkning

Varje kontroll man stämplar ger 3 poäng. Maximalt kan man således få 3x20=60 poäng. Varje påbörjad minut som man överskrider 60 minuter ger 1 poängs avdrag i resultatet.

 

Klasser

D16, D17-44, D45-, H16, H17-44 och H45-

 

Resultat

Snabb resultatgivning finns på Lunds OKs hemsida inklusive sträcktider. Resultat från deltävlingarna anslås dessutom på nästkommande etapp. Efter fem etapper räknas de fyra bästa etappresultaten samman till ett slutresultat. Vinnare i respektive klass blir den med högst sammanlagda slutpoäng.

 

 

 

VÄLKOMNA HÄLSAR SYDVÄSTRA KRETSEN